Šaran

Osobine

riba šaranŠaran je veoma rasprostranjena vrsta ribe. Nastanjuje sve kontinente a potiče iz Azije. Kod nas je tradicionalna riba Panonske nizije, a nastanjuje se u sporotekućim rekama i plićim jezerima, koja se preko leta zagrevaju i do 35°C - 40°C. Optimalna temperatura vode za sarana je 32°C stepena. Ph vrednost od 6.0 do 9.0. Šaran može da naraste do 1 metar dužine i preko 30 kilograma težine, a životni vek mu je od 25 do 30 godina. Šaran je po tipu ishrane svaštojed. Hrani se zooplanktonom, faunom dna, ali i zrnastom hranom. Meso šarana je kvalitetno i najviše se koristi u ishrani. U Vojvodini je jako zastupljen, zbog svoje prilagodljivosti i dobrog prirasta. Razlikujemo 4 oblika gajenih šarana i to po pokrivenosti tela krljuštima.

Šaran iz naših ribnjaka

Našu proizvodnju odlikuje šaranska riba, specifična po svojoj okolini u kojoj se uzgaja. A to su: prirodna svojstva terena, slatinasta zemlja, čista prvoklasna voda, nizijska klima koju odlikuju višepostotnih sunčanih sati. Svi ovi elementi dobrinose uzgoju šaranske ribe visokog kvaliteta sa minimalnim postotkom masti, spečificnog ukusa, to jest zdrave hrane bogate vitaminima (A, B1, B2, B12, D) i mineralima (P, Ca, Fe).

Vrste

Šupner (šaran sa krljuštima)

šaran supner

Telo prekriveno sa krljuštima.

Špigler (maloljuskavi šaran)

šaran spigler

Krljušti duž ledja, u osnovi repa i u osnovi ostalih peraja.

Cajler (veleljuskavi šaran)

šaran cajler

Krljušti na bočnoj liniji, a često i uz liniju leđa i u osnovi peraja.

Lederer (goli šaran)

šaran lederer

Po nekoliko pojedinačnih krljušti na pojedinim delovima tela.